2/3/2020

Բառերըբաղադրիչներիբաժանի՛ր: Արմատներնինչո՞վենմիանում:Մարդ ա մոտ, լուjս ա մուտք, ծնող ա սեր, գորգ ա գործ, փառ ա տոն: Տրվածբառերըկազմողմասերնառանձնացրո՛ւ: Արմատներնընդգծիր:Օրինակ՝մայրություն — մայր + ությունանամոթ — ան + ամոթ:Ամ պոտ, քար ոտ, օդայ ին, ան շնորհք, դժ գոհ, հեռ ավոր, բար ություն, գր ավոր, ան որոշ, տ հաճ: Ամենշարքիցմիբաղադրիչընտրի´րևբաղադրյալբառերկազմի´ր (քանիսըկստացվի):Ա.Թութ, կարմիր, փուշ, ոսկի, տուն, գույն, կաթ(ն), խորհուրդ:Բ.Ան-, -յա, […]

Читать далее 2/3/2020

камуфляж и шпионаж

Այդ  ֆիլմը պատմում է  շպիօնի մասին որ անունը Ստիմը Ստեռլինգ։ Ինքը գնում է  դեպի չհինաստան այնտեղ ինքը պետքե գողանար դռոն որի անուն է m9 assassin  որը, իրա զոհին չի թողում իրա կյանքի մեջ մինջև չի մահանա։ երբ նա կատարում այդ առաջադրանք տեսնում են որ տփի մեջ բան չկա։ Նա հեռցնում է գիտնականին որը, սխալ գռանատա սառքել […]

Читать далее камуфляж и шпионаж

Այցելուցյուն դեպի երկրաշարժի ցենտր

Մենք գնացինք դեպի երկրաշարժի ցենտր։ Այնտեղ մենք գնացինք ու նայեցինք մուլտֆիլմ և գնացինք դեպի տուն։այդ կարճ բացատրուցյուն հիմա երկար բացատրություն։Մենք առավոտյան հասանք դեպի այնտեղ ժամը տասնմեկին հասանք դեպի ցենտր ու այնտեղ մենք նայեցինք մի լավ երկրաշարժի մուլտֆիլմ հետո մենք գնացինք դեպի դասարան։

Читать далее Այցելուցյուն դեպի երկրաշարժի ցենտր

Նոր տարի իմ ընտանիքի հետ ։)

Նոր տարու ժամանակ մենք առավոտյան նվերներ ենք ստանում։Ու մենք պատրաստվում ենք գնալ դեպի տատիկի տուն։Երբ մենք հասնում էնք այնտեղ ՝ սկսում ենք խաղալ ու հեռուստացույց ենք նայում իսկ տասերկուսին մենք սեղանի մոտ նստած մենք հավ ենք ուտում։

Читать далее Նոր տարի իմ ընտանիքի հետ ։)

Մայրենի

1.Գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները՝ անգութ-անխիխճ, տնանկ-անտուն, հոտ-բույր, աղքատ-որբ, ամայի-անբնակ, պատսպարվել-ապաստանել, անձավ-քարանձավ, ծածուկ-գաղտնի, զննել-ուսումնասիրել: Պատմվածքից դու՛րս գրիր նաև այն բոլոր բառերը, որոնք, քո կարծիքով, «ուղղագրական են», և կարող ես երբևէ սխալ գրել։ես չեմ գտնում քարեղեն-ածանցավոր, անբաժան-ածանցավոր, հոգեգրավ-բարդ, անգթություն-ածանցավոր, սիրտ-պարզ բառերի բաժանիր բաղադրիչների և նշիր տեսակը ըստ կազմության:Տեքստային աշխատանք՝ Այս պատմվածքը քեզ ծանոթ ո՞ր ստեղծագործության հետ կհամեմատես: […]

Читать далее Մայրենի

majrerni

.Կետերր փոխարինի՛ր փակագծերում տրված բառերից կազմված համապատասխան գոյականներով։Շախմատում մի կանոն կա. չի թույլատրվում վերցնել թագավորին (թագ)։ Մի անգամ այդ կանոնը Ֆրանսիայի Լյուդովիկոս Վեցերորդ արքային փրկեց անխուսափելի կործանումից (կործանել)։Մի մարտի ժամանակ ֆրանսիական զորքերը պարտվել(պարտվել) կրեցին անգլիացիներից։ Ինքը՝ Լյուդովիկոսը, ընկել էր անգլիացի զինվորների շրջապատը (շրջապատել) մեջ։ Լսվեց հաղթող գինվորներից մեկի բացականչելը (բացականչել)՝ արքային վերցրեցի՜նք։ Բայց թագավորը (թագ) […]

Читать далее majrerni

russian

Выполните упражнения которые помогут закрепить эти правила. Определи род.Мама-она, стол-он, сад-он, папа-он, дети-, сестра-она, дом-он, мальчик-он, девочка-она, отец-он, метро-оно, бабушка-она, книга-она, муж-он, дедушка-он, ученик-он, фото-оно, жена-она, ученица-она, стул-он, врач-он, документ-он, студент-он, собака-она, журнал-он, школа-она, кошка-она, одеяло-оно, портрет-он, брат-он, мать-она, класс-он, парк-он, жена-она, хлеб-он. Допишите окончания. Задавайте вопросы:какой?; какая?; какое?; какие?Зелёнойе дерево – зелёнойи деревья;высоки дом […]

Читать далее russian